Hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán để tổng hợp báo cáo tài chính Nhà nước không bị lỗi

1) Một số TK không được dư có: 111,112,113,133,137,141,152,153,154,155,156,211,241,242

2) Các Tài khoản không được có số dư bên nợ 332,333,334,337,366,411,431,468.

3) Các tài khoản có số dư bằng không:  TK loại 5-9.

4) Nguyên tắc kết hợp các Tài khoản: Tự chủ: 3371.01,5111,6111; không tự chủ: 3371.02,5112,6112.

5) Không được  đặt  tài khoản sai quy  định :  Ví  dụ 111A-Z,112A-Z   Không phân biệt được tiền VN hay Ngoại tệ, tiền gửi Ngân hàng hay Kho bạc.

6) Tài khoản Loại 6: Bộ Tài chính  đã  có qui ước:
Ví dụ:
61111 Lương và các khoản thanh toán cho NV,  
61112  vật tư văn phòng, dịch vụ,
61113 - Khấu hao,
61118 Chi khác cho nguồn tự chủ thường xuyên,
61121 Lương và các khoản thanh toán cho NV,
6112  vật tư văn phòng  dịch vụ ,
6113 - Khấu hao,
61118 Chi khác  Cho nguồn Không thường xuyên, không tự chủ.
6421 Lương,
6422 vật tư văn phòng  dịch vụ,
6423  khấu hao,
6428  chi khác.

7)  Khác khoản thu, chi khác nếu thuộc nhiệm vụ của đơn vị phải hạch toán vào TK  531,642…

Nhiều  bạn đặt TK ví dụ 337A-Z, 611A-Z,642A-Z các phần mềm không hiểu được nội dung chi gì và nguồn tạm thu gì?  

Nhiều bạn các tài khoản dư nợ có tùy tiện, làm cho chúng tôi phải xử lý Báo cáo TCNN  nhiều lần./.


 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Hỗ trợ online
teamview

Mr.Thanh

Khối Hành chính - Sự nghiệp

0913.427.490

Mr. Tin

Khối giáo dục

090.542.9002

Mr. Tưởng

Khối Doanh nghiệp

0977.47.47.55

Văn bản mới

123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

49/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm

46/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

45/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

44/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch...

43/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm...

41/2020/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,...

40/2020/TT-BTC

Huớng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số...

39/2020/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

38/2020/TT-BTC

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây