Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số kí hiệu 57/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 25/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/10/2019
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Vụ Tài Chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Người ký Huỳnh Quang Hải

Nội dung

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Tìm kiếm văn bản