Chất lượng và tính năng của các phần mềm!

Phần mềm được thiết kế chạy trên hệ điều hành WINDOWS 95/98/2000/XP,WINDOWS_7,VISTA.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người sử dụng ,  dễ tìm kiếm sửa chữa. Với giao diện  trực quan thân thiện đã  giúp cho người dùng dễ  dàng nhập liệu và khống chế 100% sai sót khi đưa số liệu vào . Các phần mềm khác  khi nhập tiếp chứng từ khác  thông tin cũ biến khỏi màn hình làm cho bạn không biết số liệu vào đúng hay sai hay đã nhập đến số chứng từ nào . Hệ thống kiểm tra báo lỗi di chuyển điểm nháy chính xác đến fields và  recn() , đây là ưu điểm mà một số phần mềm đạt giải chưa thực hiện được.

-      FORM nhập liệu đa năng nhập  kiểu nào cũng được đây là ưu điểm lớn nhất mà không có phần mềm nào hiện có trên thị trường Việt Nam thực hiện.(Nhập dọc, nhập ngang  giống  EXCEL). Với giao diện nhập liệu khá thông minh này đã đưa chúng tôi thành công 100% khi cài đặt chương trình. Nhiều đơn vị phần mềm nổi tiếng đã sao chép và nghiên cứu cách thiết kế FORM nhập liệu của chúng tôi . Giao diện nhập liệu thông minh này đã làm cho nhiều công ty chuyên viết PM quản lý nổi tiếng trong nước chưa đủ khả năng để tiếp cận thị trường PM tại Quảng Ngãi .

-      Một phần mềm có thể dùng cho nhiều đơn vị trên một máy vi tính. Đặc tính này rất thích hợp cho đơn vị là cơ quan là cấp trên và những người làm  thuê kế toán cho nhiều Doanh Nghiệp .Có nghĩa bạn có thể khai báo vô số đơn vị vô số tiêu đề khác nhau trong một chương trình .

-      Phần nhập liệu về quản lý vật tư  : mã vật tư được thiết kế theo 3 kiểu mã khác nhau  mã 8 số  13 số   và mã  gỏ vào bằng chữ cái , việc tìm kiếm tên vật tư  cực nhanh  nhờ vào bộ lọc chuẩn xác. Tốc độ nhập liệu  có thể đạt trên 20dòng/phút. Cùng một lúc bạn có thể gõ 2 bộ mã khác nhau vào một ô nhập liệu .

-      Áp dụng cho tất cả các đơn và tất cả các loại hình Doanh Nghiệp

               Hình thức kế toán: Có thể tuỳ ý chọn hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung.(được tuỳ chọn lúc in). Cột in tự động giản ra khi có phát sinh thêm chi tiết . Đây là một tính năng ưu điểm .

              Cách khai báo mã vật tư, khách hàng,kho hàng ... khai báo tự do không hạn chế và khống chế , Khi in chứng từ  và in bảng kê, nhật ký chứng từ , nhật ký sổ cái các chỉ tiêu này được tự động cập nhật vào vị trí kế tiếp không in trống các cột không có số liệu phát sinh và tự động in giản hàng ngang theo số liệu thực tế , hạn chế những chỉ tiêu không phát sinh vẫn in tốn giấy.

-      Tự động chuyển số liệu khi hiệu chỉnh lại phần mềm , không cần chuyển dữ liệu từ phần mềm cũ qua phần mềm mới như các phần mềm khác.  Không cần phải chọn năm làm việc , bạn thích  làm năm nào thì làm  hệ  thống tự động chuyển số  dư   khi có  sự thay  đổi  của số liệu .  Có thể không cần khai báo vẫn sử dụng được .

-      Đầy đủ các nội dung kế toán; in trên giấy A4 phù hợp với tất cả các loại máy in.

-      Không cần  khai báo  và nhập quá nhiều chỉ tiêu vào chứng từ như các phần mềm khác. Tốc  độ nhập liệu nhanh gấp 10 lần so với các phần mềm đoạt giải Các nội dung  khác được khai báo lần đầu vào chương trình , nếu cần thay đổi  chỉ cần nhấn MOUSE  vào khai báo  tất cả các chỉ tiêu sẽ thay đổi theo ý muốn không cần sửa đổi C.từ.

-      Đặc biệt là  cách thiết kế này  phù hợp với tất cả các nhân viên kế toán mới ra trường và các vị trung cao tuổi . Hệ thống kiểm tra thông báo nhắc nhở khi nhập liệu đảm bảo  quí   vị  không thể nào hạch toán sai và nhập sai số  liệu .

-      Số liệu  được  tập hợp phân tích LOGIC  từ  chi tiết đến tổng hợp từ  cửa hàng bán lẻ  cho đến công ty thông qua hệ thống mạng hoặc sao chép đĩa mềm

-      Phương châm của chúng  tôi thiết kế phần mềm dùng cho nhân viên kế toán sử dụng, không thiết kế phần mềm  dùng cho nhân viên tin học. Chúng tôi quan niệm tin học cho mọi người , kể cả các  bà các cô bán hàng ngoài chợ có thể sử dụng được.

-      Một phần mềm có thể dùng cho nhiều đơn vị trên một máy vi tính. Đặc tính này rất thích hợp cho đơn vị HCSN dùng nhiều Chương, Loại trong Mục lục ngân sách Nhà nước và những người làm   kế toán cho nhiều đơn vị.(khai báo nhiều tiêu đề khác nhau)

-      Áp dụng cho tất cả các đơn vị, kể cả các đơn vị Hành chính sự nghiệp có hạch toán thuế GTGT, đặc biệt là đơn vị HCSN thuộc ngành y tế, giáo dục, lao động TB&XH, BHXH, nông nghiệp, thủy sản... Áp dụng cho mọi Doanh nghiệp và cá nhân sản xuất và kinh doanh .

-      Không cần  khai báo  và nhập quá nhiều chỉ tiêu vào chứng từ như các phần mềm khác. Tốc  độ nhập liệu nhanh gấp 10 lần so với các phần khác . Có nghĩa là  nếu những đơn vị hành chính hưởng kinh phí 100% Ngân sách Nhà nước cấp mỗi quí chỉ cần thời gian 3 giờ vừa nhập số liệu  vừa in báo cáo Quyết toán. Chúng tôi  đã tham khảo nhiều phần mềm kế toán của các Công ty ở Hà Nội  TPHCM , một dòng nhập liệu nhập quá nhiều chỉ tiêu như  Tài Khoản, chương,loại khoản,mục, nguồn vốn nhóm mục,cấp phát, tạm ứng,mục, tiểu mục .... việc nhập liệu như vậy dẫn đến sai sót càng  nhiều . Phần mềm kế toán của chúng tôi chỉ cần nhập TK và mục ,số tiền là đủ . Các nội dung  khác được khai báo lần đầu vào chương trình , nếu cần thay đổi  chỉ cần nhấn MOUSE  vào khai báo  tất cả các chỉ tiêu sẽ thay đổi theo ý muốn trên.các cột in ,không cần sửa đổi Chứng .từ.

-      Đặc biệt khi nhập liệu,  bạn chỉ cần nhập số tiền và mục chi là đủ thông tin xử lý , cách thiết kế này  phù hợp với tất cả các nhân viên kế toán mới ra trường và các vị trung cao tuổi . Hệ thống kiểm tra thông báo nhắc nhở khi nhập liệu đảm bảo  quí   vị  không thể nào hạch toán sai và nhập sai số  tiền vào phiếu thu,chi , chuyển tiền bằng hạn mức kinh phí  có nhiều mục chi. Cho phép mở nhiều Phụ biểu F02 cho nhiều nguồn Kinh phí cùng loại khoản

-      Thời gian hướng dẫn  sử dụng ngắn có thể  sau 30 Phút có thể sử dụng được, không cần tập huấn đào tạo tốn nhiều thời gian, tốn tiền của đơn vị như  các phần mềm khác.

-      Mức độ thành công khi cài đặt phần mềm là 100% , trong  khi đó các đơn vị mua phần mềm nổi tiếng vàng sao về hầu như không sử dụng được.

-        Một nhân tố  hết sức quan trọng  là  chương trình kế toán và quản lý của chúng tôi đã lôi cuốn hấp dẫn nhân viên kế toán sử dụng bởi vì  tốc độ nhập liệu cực nhanh và mức độ chính xác gần như tuyệt đối .

-      Mức độ thành công khi triển khai khá lớn gần như tuyệt đối , khác với các phần mềm khác nhiều đơn vị bất bình khi mua các phần mềm đoạt giải về không sử dụng được.
-      Cách thiết kế khá đầy đủ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

-      Cách thiết kế của chúng tôi chia nhỏ dự liệu nhằm phân chia chức năng nhiệm vụ của từng phần hành công việc, để dể kiểm tra sửa chữa số liệu , hạn chế việc hư hỏng mất mát dữ liệu, Chỉ nhìn trên màn hình là đủ biết không cần phải tìmkiếm , cách thiết kế này phù hợp với những người cao tuổi  trình đôï chuyên môn và tin học còn hạn chế .

-      Trình độ chuyên môn về kế  toán và tin học của các thành viên  của chúng tôi đã trải qua nhiều nhất trên 20năm và ít nhất là 10năm vì vậy chúng tôi nắm đựơc yếu tố tâm lý và trình độ năng lực của người sử dụng để điều chỉnh mức độ hướng dẫn.  

-      Một điều quan trọng là sử dụng phần mềm kế toán của chúng tôi không cần phải có nhân viên tin học điều khiển và cũng không cần phải tốn nhiều người nhập số liệu .
 
      Nói gì thì nói người sử dụng bao giờ cũng là ban giáo khảo công minh nhất. Ai dùng ? - Người sử dụng. Dân kế toán người ta chẳng bao giờ quan tâm công nghệ phần mềm là gì? điều quan trọng giải quyết được vấn đề gì cho họ. Nếu sản xuất ra một một phần mềm bằng một công nghệ tiên tiến nhưng không có người sử dụng, hoặc quá khó hoặc chẳng giải quyết được vấn đề gì ? thì không thể gọi là phần mềm tốt được. Dân tin học thì quan tâm đến công nghệ, kể cả bạn có viết các phần mềm dự thi cũng vậy vì ban giám khảo họ đâu có biết gì về chuyên môn của từng ngành, tiêu chí của họ là công nghệ và màn hình giới thiệu cực hót…còn giải quyết được vấn đề gì thì chỉ có người sử dụng nó mới biết.
Trên mạng người ta hay quảng cáo phần mềm viết trên công nghệ tiên tiến nhất, nhưng mà quan trọng nhất người  lập chương trình có tiên tiến hay không? có biết gì về chuyên ngành hay không? trên thực tế người ta cứ tưởng rằng Giáo sư tiến sĩ là người hiểu biết hết tất cả, nhưng thực tế bạn cũng biết nhiều ông giáo sư tin học không cài nổi phần mềm WINDOWS hoặc nhiều ông Tiến sĩ kinh tế không bao giờ biết làm kế toán . 
Nhiều kỷ sư tin học cho rằng ngôn ngữ lập trình tạo nên chất lượng của  phần mềm, nếu bạn nào  nói như vậy  chẳng hiểu gì cả, chẳng có kiến thức gì về tin học và nghiệp vụ chuyên ngành.    Điều này hoàn toàn không đúng mà là ông kỷ sư tin học mới là người tạo ra chất lượng của sản phẩm phần mềm.

   Chúng tôi luôn quan niệm :  “Thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi ”.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Hỗ trợ online
teamview

Mr.Thanh

Khối Hành chính - Sự nghiệp

0913.427.490

Mr. Tin

Khối giáo dục

090.542.9002

Mr. Tưởng

Khối Doanh nghiệp

0977.47.47.55

Văn bản mới

123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

49/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm

46/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

45/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

44/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch...

43/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm...

41/2020/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,...

40/2020/TT-BTC

Huớng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số...

39/2020/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

38/2020/TT-BTC

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây