Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng 3 thời kỳ

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng 3 thời kỳ
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
      Phần mềm “Quản lý khen thưởng 3 thời kỳ” có thể áp dụng tốt cho hội đồng thi đua khen thưởng các tỉnh ,thành phố ,quận huyện.

      Mục đích để lưu lại các thông tin về thành tích của tập thể cá nhân của những người đã một thời đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp chiến đấu , xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

      Phần mềm này Cơ sở dịch vụ đã đầu tư thời gian hơn 1 năm để hoàn thiện . Giá bán khoảng 30 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Thanh