Phần mềm quản lý máy sửa chữa

Phần mềm quản lý máy sửa chữa
Dùng riêng cho các trung tâm điện máy, giao nhận máy sửa chữa với số lượng nhiều. Thống kê dể dàng, tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Kiểm tra mọi lúc, mọi nơi và trên các thiết bị kết nối internet khác nhau.
Dùng riêng cho các trung tâm điện máy, giao nhận máy sửa chữa với số lượng nhiều. Thống kê dể dàng, tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Kiểm tra mọi lúc, mọi nơi và trên các thiết bị kết nối internet khác nhau.

1) Giá: Liên hệ: 0977474755

2) Mô hình mô phỏng hoạt động của phần mềmGhi chú:


-         Khi nhập máy: Tại ô sđt, sẽ có thêm 1 nút tìm kiếm, nhằm mục đích tìm ra khách hàng này đã sửa tại tiệm hay chưa.
Tại ô imei hoặc seria: Hệ thống tự tìm xem số imei (seria) này đã từng sửa hay chưa. Nếu có sẽ hiện ra các thông tin: Imei, loại sửa chữa, Ngày nhận sửa, ngày giao máy hạn bảo hành đến. Tên, sđt người sửa, KTV sửa.
-         Ghi lại ngày ở tất cả các bước,
-         KTV chỉ thấy máy được chuyển cho mình.
-         Sau khi KTV hoàn thành máy: Lưu lại ngày hoàn thành. NV nhận máy xác nhận mình đã nhận lại máy (ghi lại ngày xác nhận).
 
Bộ phận Linh kiện:

-         Nhập linh kiện vào hệ thống: gồm giá, tên lk, mã linh kiện, số lượng …
-         Xuất LK cho kỹ thuật viên khi có yêu cầu.
-         Kiểm tra tồn kho linh kiện hiện tại.
-         ….
 
Admin:
 
-         Quản lý nhóm máy: tên nhóm, mô tả
-         Quản lý loại sửa chữa: Tên loại, mô tả
-         Quản lý nơi chuyển đến: Tên nơi chuyển, Địa chỉ, Ghi chú.
-         Quản lý người vận chuyển: Tên đơn vị, Số điện thoại, địa chỉ đơn vị vận chuyển, người đại diện.
-         Quản lý loại lý do trả lại máy.
-         Phân quyền: Kỹ thuật viên, Lễ tân
-         Thống kê. (Từ ngày đến ngày)
+ Số lượng sửa chữa
+ Số tiền
+ Thời gian sửa chữa trung bình
+ Tổng thời gian sữa: từ lúc nhận máy đén lúc giao máy.
+ Các máy sửa lặp lại
+ Lợi nhuận chung, lợi nhuận theo kỹ thuật viên.
+ Thống kê các máy trả lại theo từng mã lý do trả.
+ ….

Tác giả bài viết: Ánh Mai